De Legende achter Adam...
Adam,wildAdam...

De mythe

De mythe rond Adam heeft vele versies, één ding is echter nooit echt duidelijk geworden, dat is de locatie waar Adam zijn Muze Eva heeft ontmoet. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat deze vlammende ontmoeting, de kiem van de mensheid, heeft plaatsgevonden in het Pajottenland.

Toen Adam nog geen interesse had in het vrouwelijke schoon verveelde hij zich vaak. Om de tijd te vullen verzamelde hij appels waarvan hij regelmatig sapjes lustte.

Op een dag besloot Adam naar een andere regio te verhuizen. Maar na een tocht van enkele weken besefte hij dat het nergens zo mooi was en zijn appels nergens zo zoet waren als in het Pajottenland, waarop hij voor altijd terugkeerde.

Bij zijn aankomst overkwam Adam echter iets vreemds. Zijn achtergelaten appelsap was spontaan wild vergist naar overheerlijke cider, en daar werd hij prompt gelukkig van. Dat gelukzalig gevoel moest hij met iemand delen, die iemand was uiteraard Eva. De liefdesvonk sloeg over en de rest van het verhaal kennen jullie al…

Het verhaal
The real story
Enzoginghetwaarschijnlijk...